Materialika

razvoj inženirskih materialov in tehnologij

Dobrodošli na spletnih straneh Materialike.

Materialika v sodelovanju s partnerji razvija inženirske materiale in tehnologije.

Aktivnosti zajemajo:
- razvoj novih in rekonstrukcija starih merilnih sistemov za merjenje električnih, dielektričnih, visokofrekvenčnih, ultrazvočnih in drugih lastnosti trdnih snovi, tekočin in biomaterialov v frekvenčnem območju od 5 Hz do 20 GHz in temperaturnem območju med 10 K in 2000 K

- odgovorna oseba za varstvo pred sevanji (RTG difraktometer)

- razvoj materialov in tehnologij v industriji:
-- metalografske preiskave materialov (mikrostrukturna ter fazna analiza: optična mikroskopija, SEM/EDX, RTG,...)
-- optimizacija materialov ter posameznih faz toplotne obdelave
-- analiza fizikalno-kemijskih lastnosti materialov (natezna trdnost, trdota,korozijska obstojnost, obrabna obstojnost,...)
-- vpeljava ustreznih tehnologij v proizvodnjo

- sodelovanje na projektu Občina po meri invalidov na področju MONG

slika levo