Razvoj in raziskave

Pomembna usmeritev podjetja s partnerji COBIK Center odličnosti, Miliouchenko & Co d.n.o. ter Kovinoplastika Uroš Kovšca je v razvoj novih in rekonstrukcijo starih merilnih sistemov za merjenje električnih, dielektričnih, visokofrekvenčnih, ultrazvočnih in drugih lastnosti trdih teles, tekočin in biomaterialov v frekvenčnem območju od 5 Hz do 20 GHz in temperaturnem območju med 10 K in 2000 K. Nosilci so razviti za temperaturna območja med 10 K in 300 K (nizkotemperaturni) ter od 300 K do 2000 K (visokotemperaturni). Kalibracija in zajem podatkov sta bila razvita v sodelovanju s SIQ - področje meroslovja.


nosilec cryo 1


nosilec gero 1

slika levo v