Meroslovje

Viktor Miliouchenko

R A Z V O J in C E R T I F I C I R A N J E merilnih postopkov, opreme in razlicnih proizvodov na podlagi visokofrekvencnih elektricnih, dielektricnih in ultrazvocnih meritev


REFERENCE:

1. “EMINDA”. Elektromagnetic characterization of materials for industrial applications up to microwave frequencies. Lead Participant: SIQ in Miliouchenko&CO, Other Participant: NPL, LNE. Narocnik: EURAMET, EMRP Call 2010 – Industry & Environment. 2012 – 2014

2. Razvoj delujočih prototipov pripomočkov za merjenje RLC navadnih in SMD elementov in merilnih celic za merjenje elektricnih lastnosti različnih materialov na frekvencah od 300 kHz do minimalno 100 – 300 MHz. Naročnik: “PLANAR”, Rusija. 2012

3. Razvoj merilnih sistemov za merjenje električne upornosti in kapacitivnosti vzorcev polprevodne keramike pri temperaturah od 10 K do 900 K. Naročnik: COBIK. 2010 – 2011

4. Razvoj in izdelava delujočega prototipa merilne celice za merjenje električne upornosti in kapacetivnosti vzorcev PTC na frekvencah do 10 MHz. Naročnik: Institut “Jozef Stefan – odsek keramike. 2009

5. Razvoj, izdelava in metrološka certifikacija referencnih vzorcev za kalibriranje ultrazvočnih diagnostičnih inštrumentov za oftalmologijo. Naročnik: MNTK “Mikrokirurgijaoka”. 1990

6. Razvoj kompleta referenčnih vzorcev za kalibracijo inštrumentov za biomedicinsko in laboratorsko analizo. Hitrost ultrazvoka v tekocinah od 1520 m/s do 1600 m/s. Naročnik: Gorkovski institut radiotehnike. 1986

7. Razvoj in metrološka atestacija merilnih sistemov za merjenje rezonančnih frekvenc piezoelementov fizioterapevtskih in diagnostičnih medicinskih instrumentov na frekvencah od 0,4 MHz do 30 MHz. Karakteristike: premer elementov od 3 mm do 2 cm. Naročnik: Moskovska tovarna elektromedicinskih inštrumentov. 1977

8. Odgovorni izvajalec projekta: “Razvoj in izdelava delujočega prototipa georadarja za rudarstvo”. Karakteristike: frekvencna modulacija na f = 60 MHz, ploščata spiralna antena, frekvencna analiza. Naročnik: Državni iskalno-raziskovalni projekt (ZSSR). 1966 -1967

slika levo