Meroslovje

Viktor Miliouchenko

Dr. Viktor Miliouchenko bibliografija: povezava

članek: On the frequency dependence of the electrical rocks: povezava

čanek: On the permittivity measurements of rocks: povezava

slika levo